Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie

Kolorowy pasek

MOPS - 05

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   W DZIAŁDOWIE

Przyznanie usług opiekuńczych


Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1 Pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych lub protokół z ustnego zgłoszenia wniosku.(złożony przez osobę zainteresowaną, członka rodziny, osobę obcą lub przedstawiciela innej instytucji)
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy –
do wglądu.
3. Oryginały zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu osoby, a w przypadku osoby w rodzinie, dochodu całej rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc .


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Rodzinny wywiad środowiskowy (w ciągu 14 dni od złożenia wniosku).
2.
Ankieta określająca potrzeby w zakresie usług opiekuńczych.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
4. Dokument potwierdzający zasadność przyznania pomocy w formie usług
opiekuńczych (zaświadczenie lekarskie).
5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.


Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych.


Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

1. Art. 17 ust.1 pkt. 11, art. 50 ust. 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 106 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XXII/190/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 23.09.2004 r. zmieniona Uchwałą Nr XII/111/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 08.12.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat .


Dostępność procedury

Informacje o sposobie załatwiania sprawy – udzielenia pomocy w formie usług
opiekuńczych – w formie dokumentu (tekst procedury) można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 30, tel. 23 697 09 80


 

Uwagi

1. Sprawę załatwia pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie z rejonu właściwego według miejsca zamieszkania strony.
2. Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych mieszkańców
Miasta Działdowo, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni. Osobom w rodzinie
pomoc w zakresie usług może być przyznana tylko w przypadku, gdy rodzina wspólnie zamieszkała z osobą objętą usługami nie jest w stanie zabezpieczyć pomocy w tym zakresie. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z  otoczeniem.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich  zakres, okres i miejsce świadczenia a także wysokość odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy dochód nie  przekracza kryterium dochodowego określonego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy  społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W pozostałych  przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabel zawartych w  załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie z dnia 03.01.2012 r.
4. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł a osoby w rodzinie 351 zł netto.

 

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Rogoziński
Data utworzenia:2009-04-17 10:23:47
Wprowadził do systemu:Sebastian Rogoziński
Data wprowadzenia:2009-04-17 10:24:04
Opublikował:Sebastian Rogoziński
Data publikacji:2009-04-17 10:23:47
Ostatnia zmiana:2012-04-04 10:07:32
Ilość wyświetleń:4928
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
ul. Wł. Jagiełły 30, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij